Varför du borde gjuta med Cellbetong

  • Inlägget publicerat:2021-08-20

Varför du borde gjuta med Cellbetong

Cellbetong är ett material som är lättanvänt och homogent med goda isoleringsegenskaper. Cellbetong har en låg vikt och ett brett användningsområde med stor beständighet. Fördelen med cellbetong är att den kan pumpas och passar även lika bra på plana ytor som i svåråtkomliga hålrum. Cellbetong är perfekt i golvbjälklag, vid renovering och tilläggsisolering av tak och i källare. När man lägger spackel över cellbetongen ger det en formstabil gjutning med hård och motståndskraftig yta. Läs mer på https://cellbetong.se/.