När använder man sig av flytspackling?

  • Inlägget publicerat:2021-09-04

När använder man sig av flytspackling?

Det kan vara svårt att få släta, jämna och fina golv ifall man inte använder rätt material. Man kan prova många olika lösningar men problemet kvarstår att ytan blir ojämn eller lutar felaktigt. För att få ett så bra slutresultat som möjligt är grundarbetet mycket viktigt. Flytspackling är en typ av cement som har blivit en av de mest populära och effektiva metoderna för att få jämna och släta golv. Det är även vanligt att man flytspacklar när man vill gjuta in värmeslingor i badrummet eller i övriga huset. Flytspackling resulterar i ett jämnt och förstärkt golv men dessutom ger det också ett bra skydd mot fukt och så slipper man sprickor och annat i golvet.