1/3

Flytspackel används för att få ett jämnt underlag innan golvläggning. Det används även vid fallbyggnationer mot brunnar i våtutrymmen.

Idag pumpar Stockholmsgolv med egna pumpar 8 ton/timma och för större mängder har vi tillgång till pumpbilar med en kapacitet på upp till 15 ton/timma.

Flytspackel - Avjämning