1/14
Cellbetong

Cellbetong är isolerande lättbetong som är mycket starkt men inte så tungt. Det går med fördel att pumpa i stora mängder upp till 200 m3/dag och vi pumpar ca 20 m3/timme.

Med denna produkt har vi mindre sväll än med liknande produkter på marknaden, vilket ger bättre kontroll på arbetet och mindre justeringar i efterhand.

Användningsområden för Cellbetong är många:
- husgrunder och källare
- undergolv
- väggar

- murar
- tak 
- inom- och utomhus